Kalamiehet ry
Etusivu

Uutta yhdistyksessä:

Kalamiehet ry:n vuosikokous pidettiin 2.4.2014 Tampereella juhlavissa merkeissä Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen 100-vuotisjuhlien jälkitunnelmissa. Ennen kokousta yhdistyksen puheenjohtaja Markku Pursiainen esitteli kokoukselle Kalamiehet ry:n Strategian vuosille 2015 – 2024. Vuosikokous hyväksyi uuden strategian periaatteet ja valtuutti yhdistyksen hallituksen valmistelemaan strategiaa vuosisuunnitelman ja talousarvion puitteissa. 

KALAMIEHET RY:N STRATEGIA 2014 - 2025

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Monivuotinen ja arvostettu puheenjohtajamme Markku Pursiainen jätti pj:n tehtävät ja hänen tilalleen valittiin Petri Savola Helsingistä.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Johanna Heikurinen (Tampere), Mikko Kokkonen (Mikkeli), Markku Pursiainen (Jyväskylä) sekä Jaana Vetikko (Helsinki). Hallituksessa jatkavat aikaisemmin valittuina Katja Määttänen (Kangasala), Mari Virtanen (Sauvo), Sami Kurenniemi (Joensuu) sekä Janne Turunen (Joensuu). 

  Visio 2024

Kalamiehet ry on Suomen kattavin kalatalousalan ja kalavesien toimijoiden yhdistys,
johon kaikki alan toimija
t haluavat kuulua.


 

Vuoden 2012 stipendi  

Kalamiehet ry myönsi vuoden 2012 stipendin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijalle Sami Skytälle opinnäytetyöstä " Vesihomeen 
torjunta mädin haudonnassa  kuparikuitua käyttäen".  Yhdistys katsoi että työ palvelee kalatalousalaa laajalti ja luo pohjaa vesiho
meen torjunnan jatkotutkimukselle. Lue aiheesta lisää kohdasta "Stipendi"
 
 


Viimeinen vuosikurssi Iktyonomeja koulutetaan Turun ammattikorkeakoulussa 2013

Lue tästä lisää Iktyonomi-koulutuksen ajankohtaisesta tilanteesta.Kalatalouden asiantuntijat vierailivat Ranskassa 2011


Kalamiehet ry järjesti opintomatkan Ranskaan 26.6. - 3.7.2011. Matkalla perehdytttiin monipuolisesti kalatalousalaan. Ohjelma sisälsi vierailuja vesiviljelylaitoksilla, tutkimuslaitoksilla ja tutustumista kalatuotteisiin, kalatalouden opetukseen sekä kalakauppaan
.

Lataa matkakertomus tästä linkistä

Matkan tutustumiskohteita:

- LEGTA de La Lozère Site Louis Pasteur (http://193.48.221.67/html/_7_129_.php-koulullkiertovesikasvatus lajeina mm. tilapia, kultakalat ja lohi. Luentoja Ranskan vesiviljelystä, kalastuksesta, lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta.

- IFREMER (French Research Institute for Exploitation of the Sea), merentutkimuslaitos missä mm. kestävän kalanviljelyn tutkimusta yhteistyössä Selfdottin (http://sites.google.com/site/selfdottpublic/newskanssa. Tutkimuslajeina osterit, simpukat, meribassi (seabass, Dicentrarchus labrax), kampela (turbot, Scophtalmus maximus), red drum (Splataciaenops ocellatus), batfish (Platax orbicularis), sinievätonnikala (Atlantic bluefin, Thunnus thynnus) ja  bonito  (Sarda sarda). Katso IFREMERn esittelyvideo tästä linkistä http://wwz.ifremer.fr/webtv

-  CIRAD (Research institute in agronomy http://www.cirad.fr/en) maatalouden kehitysyhteistyön tiimoilla kehitetään mm. kasvatusohjelmaa tilapialle.

– Allier-joen lohikannan ennallistamisprojekti (Salmon conservatory).

 

Philippe Cadett kalatalouden oppilaitoksesta LEGTA de La Lozère Site Louis Pasteur toimi matkaisäntänä.